Follow by Email

315

۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه · Posted in , ,

نمیدونم چرا، من، منی که مثل اکثر ما، مایی که توی دروغ زاده شدیم و سرکشیدیم، توش نفس کشیدیم، باهاش همبازی شدیم، کنارش بزرگ شدیم، نمیدونم چرا این روزها شنیدن این دروغ‌ها برام بیش از پیش آزاردهنده شده! کسی هست که بدونه چرا؟

با پشتیبانی Blogger.