Follow by Email

305

۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه · Posted in

من بچه بودم خوب یادم هست که توی شرایط جنگ خرید مرغ چقدر سخت بود با این وجود وضعیت به شکل امروز نبود! ظاهرا مردم امروز ما بدجوری به مرغ عادت کردند! فکر کنم غم نان و مرغ بحران‌های قدیمی که حتی در دوران ناصرالدین‌شاه قاجار به بحران نان در پایتخت تبدیل شد رو از دوباره زنده کنه! قاچاق مرغ و بحران مرغ! ولی چرا؟ این پیامد تحریم‌هاست ؟

با پشتیبانی Blogger.