Follow by Email

283

۱۳۹۱ تیر ۲۲, پنجشنبه · Posted in ,

از وقتی این احساس بی‌بنیادی ترسناک اوومده سراغم تازه دارم می‌فهمم چرا بنیادگرایی، خصوصا بنیادگرایی‌های مذهبی و باز خصوصا بنیادگرایی‌های اسلامی و باز بنیادگرایی‌های افراطی مثل طالبان شکل گرفته! چرا واقعا کمتر دولت و کشور و سیاستمداری سعی نمی‌کنه این بنیادگراها رو بفهمه؟ چرا علوم انسانی که بنیادش بر شناخت و درک انسان و اجتماع و گروه‌ها و فرهنگ‌هاست مانع از خشونت‌هایی که در رابطه با بنیادگرایی پیش اوومد، نشد؟ علم پس به چه درد می‌خوره؟ پر کردن جیب محققان و موسسات و هزینه کرد بودجه‌های حاصل از مالیات و سرمایه‌گذاری‌های موسسات؟ نمیدونم عجولانه دارم حرف می‌زنم! شاید همین خشونت‌ها و درگیری‌ها هم با کمک علم در این حد رخ داده و ممکن بود در نبود همین حجم از آگاهی‌های حاصل از علم جنگ‌هایی شدیدتر و خشونت‌هایی عریان‌تر رخ می‌داد!

با پشتیبانی Blogger.