Follow by Email

275

۱۳۹۱ تیر ۲۰, سه‌شنبه · Posted in ,


یکی از مهمترین پرسش‌ها و دغدغه‌های نسل‌های اول روشنفکری خاورمیانه این بود که چرا همواره حاکمان نالایق بر این نقطه از جهان حکم‌فرما شدند؟
پرسش خیلی مهمیه، واقعا چرا نالایق‌ترین افراد همیشه بر جان و مال و زندگی مردم خاورمیانه حاکم بودند؟
ریشه این نقص در کجاست؟ ساختارهای اجتماعی؟ فرهنگ جامعه؟ نقص ساختار شخصیتی افراد جامعه؟ رشدنیافتگی؟ نبود دموکراسی پایدار؟

با پشتیبانی Blogger.