Follow by Email

248

۱۳۹۱ تیر ۱۴, چهارشنبه · Posted in ,

از محیط خانواده گرفته تا سطح جامعه همه عادت کردن که جای بقیه تصمیم بگیرند و هر کس یا هر گروه و دسته و سلیقه و فکری قدرت و اقتدار بیشتری داره بیشتر از بقیه بر این عادت زشت تاکید داره! چه توی خانواده و چه توی جامعه! از خود من گرفته تا بقیه! یعنی روزی می‌رسه که همه ما از فرهنگ تساهل و مدارا و بزرگ‌نظری برخوردار بشیم؟

با پشتیبانی Blogger.