Follow by Email

340

۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه · Posted in

جامعه تک‌صدایی، جامعه‌ای هست که فقط قدرتمندان‌ش حق تخطی از قانون رو دارند و در صورت کوچکترین تخطی از قانون توسط دیگرانی غیر از خودشان، با دقت و شدت و جدیت تمام با اون برخورد می‌کنند!

با پشتیبانی Blogger.