Follow by Email

232

۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه · Posted in ,

ببینم یعنی تلویزیون فکر می‌کنه اگر متوسط یک ربع توی هر بخش خبری، اخبار و گزارشی درباره بیکاری گسترده و بحران اقتصادی و فقر در کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه بده مردم مشکلات گسترده اقتصادی و بیکاری و گرانی و تورم و رکود اقتصادی توی ایران رو فراموش می‌کنند؟ هدف چیه که چند سال متوالی 24 ساعته از بیکاری و بحران مالی اروپا و آمریکا اون هم با گزارش‌های مفصل همراه با مصاحبه توی کوچه خیابانهای شهرهای اروپایی از تلویزیون پخش می‌شه؟ سعی دارند با چنین تبلیغاتی فکر مردم رو از مشکلات لاینحل اقتصادی و بیکاری و تورم دور کنند؟ دارند جواب رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران رو میدن؟ حتی برای یک لحظه فکر نکردند که این رویکردهای بلند مدت عوام فریبی باعث ایجاد نفرت عمومی گسترده می‌شه؟ یعنی چیزی از تاریخ همین ایران یا خاورمیانه ندیدند و نخواندند؟ ندیدند که دروغ‌های بلند مدت حکومت‌های خاورمیانه به مردم باعث ایجاد چه نفرت عمیقی در بین مردم شده؟! فکر نکردند اگر یک سوم از این همه زمان خبری رو اگر به مشکلات همین جوانهای بیکار هموطن خودشون اختصاص بدهند باعث آگاهی بیشتر و تلاش جدی در راه رفع این مشکلات می‌شه و دو سه نسل از جوانان بیکار فرو رفته در مشکلات لاینحل و سرطانی اقتصادی رو هم از بیکاری و افسردگی و بیزاری رهایی میدن؟ چرا به‌جای بیان مشکلات باید نفرت گسترده عمومی رو دامن زد؟ واقعیت‌های تاریخی نشون داده که شاید در بلند مدت بشه بخشی از یک جامعه رو با تبلیغات جادویی خبری در خواب غفلت فرو برد ولی در نهایت یک روز با نفرت عمیق و گسترده از خواب بیدار میشن و مثل همین ایران و خاورمیانه خودمون تبدیل به اعتراضات وسیع مردمی میشه! شاید فکر کنید در کوتاه مدت با چنین سیاست‌های اشتباهی به اهداف موردنظرتون می‌رسید اما متوجه این نکته هم باشید که این واقعیت که چشم خودتون رو به روی بیکاری دوسه نسل از جوانان جامعه خودتون بستین و مشکلات چند بُعدی اقتصادی و اجتماعی اونها رو کم رنگ جلوه دادین و یا حتی نادیده گرفتین، ضربه به ایران و ایرانی و آینده همین جامعه و مردم‌ش میزنید نه به کشورهای اروپایی و آمریکایی! برای مدت اندکی به این موضوع فارغ از افکار و گرایش‌های سیاسی فکر کنید که شنیده نشدن صدای بیکاری و گرفتاری‌های چند بعدی دو سه نسل از جوان‌های ایرانی، در بلند مدت چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟

با پشتیبانی Blogger.