Follow by Email

227

شخصیت‌پرستی و کیش شخصیت، مهمترین روش مریدان برای رسیدن به موقعیت و شان و جایگاه‌ست چه در قوم و قبیله، چه در سیاست و حزب و دسته و گروه، و متاسفانه در فضاهای علمی و فرهنگی و ادبی!

با پشتیبانی Blogger.