Follow by Email

211

۱۳۹۱ تیر ۸, پنجشنبه · Posted in ,


تازه دارم می‌فهمم توی این سرزمین چرا اکثر افراد به معجزه اعتقاد دارند! زندگی توی چارچوب‌های تنگ این جامعه تنها با یک معجزه ست که پیش میره! و من این روزها بیش از هر چیز به یک معجزه واقعی و تاثیرگذار برای تغییر و تحول و سروسامان دادن به زندگیم نیازمندم! معجزه! معجزه! معجزه!

با پشتیبانی Blogger.