Follow by Email

201

۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه · Posted in , ,


من مترجم نیستم، تأکیدی هم ندارم که کژفهمی ما از فلسفه غرب ناشی از کژفهمی مترجمان ماست! اما هنوز برای من جالبه که وقتی مشغول ورق زدن و مطالعه کتابی با ترجمه دوستان حلقه رخداد از جمله مراد فرهادپور، امید مهرگان و صالح نجفی شدم بارها تکرار واژه "رخداد" رو در متن فارسی دیدم و دلم خواسته متن اصلی تمام این آثار مختلف رو در دست داشتم تا ببینم این همه تکرار واژه رخداد در آثار متفاوت فلسفی به‌جای چه واژگانی به‌کار رفته! یعنی ممکنه استفاده مکرر واژه رخداد از ایدئولوژی حلقه رخداد ناشی شده باشه؟ قضاوت نادرست و عجولانه مشکلی رو حل نمی‌کنه! باید یک‌بار روشمند و با حوصله و دقت و تیزبینی رفت سراغ کتاب‌هایی مثل "گزیده مقالات ژیژک" و "بنیاد کلی‌گرایی" آلن بدیو که بیشتر حجم از تکرار واژه رخداد رو به خودشون اختصاص دادند و به‌طور مقایسه‌ای و تطبیقی هم از نظر مفهومی هم واژگانی با اصل آثار و به‌طور خاص در معنای فارسی، تحقیق و بررسی کرد، که ببینیم راز این تکرار وسیع درون متن‌های متفاوت فلسفی چیه؟ تبلیغ حلقه رخداد یا ضرورت مفهومی و واژگانی؟

با پشتیبانی Blogger.