Follow by Email

47

۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه · Posted in

خب به نسل من یاد دادن دروغ بگه تا تمام درها به روی‌ش باز بشه، یعنی الگوهایی که داشتیم همیشه دروغ می‌گفتن و تظاهر و دورویی بعد می‌دیدی تمام درها به روی‌شون باز می‌شد و قدرت و ثروت و همه چیز،، ولی من هر چی دروغ گفتم ، هر چی نقش بازی کردم هیچ دری، هیچ دره هیچ دره هیچ دری به روی‌م باز نشد که نشد!
فکر کنم یه فوت کوزه‌گری هم داشته که تمام این مدت از من و نسل‌م  مخفی‌ش کرده بودن!
افسوس از اون همه دروغی که گفتم ، کاش زمان به عقب برمی‌گشت!

با پشتیبانی Blogger.