Follow by Email

43

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه · Posted in ,

راسش از اینکه  هی بهم بگن برو دنبال کار و زندگیت با کتاب نوشتن که نمیشه زندگی کرد خیلی بدم میاد ولی خب دست خودم نیست واقعا عاشق نوشتن و خلق مفاهیم و آثار جدیدم  !

با پشتیبانی Blogger.