Follow by Email

36

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۳, شنبه · Posted in

سئوالی که خیلی از وقتها از خودم می‌پرسم اینه که روزهای خوب و آزاد، آیا یک روزی از راه میرسه یا نه؟ یا ما محکومیم که از بدو تولد تا مرگ در یک سیستم سیاسی‌فرهنگی‌اجتماعی سرکوبگر، خشونت‌زا و افراطی‌پرور زندگی کنیم؟ یا مجبور به ترک همیشگی کشور زادگاه خود باشیم؟
روزهای خوب و آزاد در زادگاهم فرا خواهد رسید؟ گروه‌های خشونت‌طلب و افراطی جای خود را به اندیشه و فرهنگ و نیروهای معتدل و میانه‌رو خواهند داد؟ قانونی عاری از تبعیض بر این کشور حکمفرما خواهد شد؟ افراد و گروه‌های سنتی و متجدد، از طبقات و اقشار مختلف به حق دیگر از افراد و افکار در آزادی و دور از تبعیض اجازه فعالیت و زندگی و رشد خواهند داد؟
یا محکوم به عقب‌ماندگی و خشونت و سانسور و تبعیض و دروغ، مثل همیشه، خواهیم بود؟

با پشتیبانی Blogger.