Follow by Email

12

۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه · Posted in , ,


یکی از دلایل ذهنی پشت سر جنبش مشروطه‌خواهی در زمان قاجار و خصوصا عصر ناصرالدین و مظفرالدین شاه این بود که دیدند کشور غیرمشروطه ای مثل روسیه تزاری در برابر تنها کشور مشروطه آسیایی یعنی ژاپن دچار شکست سختی شد.
در واقع شکست روسیه ای که سعی داشت در ایران نفوذ بیشتری داشته باشد ، هم نخبگان آن عصر و هم مردمان رو متوجه نظام مشروطیت ژاپن کرد.
میشه گفت یکی از دلایل مشروطه خواهان از آزادی خواهی همان قدرتمند شدن ایران بود.
مشروطه خواهان رشد سریع ژاپن رو در سایه نظام مشروطیت و حکومت قانون می‌دیدند و تمام تلاش‌ها و مجاهدت‌های مشروطه خواهی برای رسیدن به نظامی عادلانه، غیرتبعیض آمیز و حکومت قانون بود تا شرایط برای پیشرفت سریع ایران فراهم بشه و ایرانیان هم بتونند در برابر دولتهایی مثل روسیه ایستادگی کنند.
من فکر می‌کنم حتی این ذهنیت امروزه هم به شکل وسیعی پشت انگیزه گروه های زیادی از مردم وجود دارد!
و اتفاقا در این چند دهه از همین انگیزه عمومی برای ترغیب مردم به رای دادن و شرکت در انتخابات سواستفاده شده. یعنی رای دادن در بین خیلی از افراد معنای شکوفایی فردی و بدست آوردن آزادی ها و حقوق اجتماعی نیست بلکه با این انگیزه رای می‌دهند که در برابر دولتهای خارجی، خصوصا در حال حاضر آمریکا، حمایت خودشان را از حکومت نشان دهند.
واقعیت های تاریخی که در باره منشا مشروطه خواهی گفتم و مسائل این سه دهه ایران ، نشان دهنده ی این موضوع است که رفتار گروه های وسیعی از مردم که نه با انگیزه های آزادی‌خواهانه و نیاز به حقوق فردی و اجتماعی بلکه با انگیزه رویارویی با خارجی ها به پای صندوق های رای می‌روند ، فراتر از امروز دارای ریشه های تاریخی در دو سه قرن گذشته است.
شاید برای همین است که ما همچنان بعد از یکی دو قرن در رسیدن به نظامی دموکراتیک و محافظ حقوق فردی و آزادی های اجتماعی و سیاسی افراد ناکام مانده‌ایم چون پیش از آن‌که منشا آزادی خواهی و مشروطه خواهی ما ایرانیان ، فرد و حقوق فردی باشد، ایستادگی در برابر دولتهای خارجی بوده است!
ما بیدار شدیم اما نه برای خودمان بلکه برای دیگری. به امید روزی که بیداری تمام ایرانیان از خواب غفلت فردی نیز رخ دهد!

با پشتیبانی Blogger.