Follow by Email

6

۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه · Posted in

سیاست درست مثل چاه مستراح است. بوی گند و مدفوع و نه چیزی بیشتر. حالا با این حساب چرا باید ارزش‌ها را سیاست و سیاست‌بازان تعیین و تعریف کنند؟!
برتراند راسل جمله زیبایی درباره سیاست دارد که شاید از نظرات من تعدیل شده تر باشد:

"تا چهل سالگی كه مغزم خوب كار می كرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی كه ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر كه به كلی مغزم كار نمی كرد به سیاست! "

با پشتیبانی Blogger.