Follow by Email

4

۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه · Posted in

موفقیتهای جهانی اصغر فرهادی و جدایی نادر از سیمین ، برای ایرانیانی که در شرایط سانسور و سرکوب دولتی ، در کشور خود مانده‌اند و در عرصه های فرهنگی هر روز با موانع و مشکلات و تبعیضات بسیار به کار و تلاش می‌پردازند، امید دوباره‌ای بخشید که در این وضعیت هم می‌شود آثاری فرهنگی با مخاطبان جهانی آفرید، به این شرط که انسانیت را که نقطه مشترک مردمان جهان است مدنظر داشته باشد.

با پشتیبانی Blogger.